Aktualności

Regulamin_MDS_2017

Wrocław, 22.10.2016 r.

Regulamin Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym na rok szkolny 2016/17

 1. Cykl turniejów Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym obejmuje okres od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 i składa się z ośmiu turniejów.
 2. W turniejach mogą brać udział tylko uczniowie szkół dziennych: podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Mogą to być zarówno zawodnicy zrzeszeni jak i niezrzeszeni. W wyjątkowych wypadkach (brak zawodnika z przyczyn losowych – podanych przez opiekuna ekipy przed rozpoczęciem turnieju) organizator, za zgodą wszystkich opiekunów ekip, może dopuścić do udziału w turnieju zawodnika niebędącego uczniem.
 1. Wszystkie turnieje par są liczone na zapis maksymalny (maksy), turniej drużynowy jest liczony dla meczy czterorozdaniowych w skali 20:0 w przeliczeniu uzyskanych IMP – ów na VP możliwych do uzyskania punktów dla meczy czterorozdaniowych.
 2. W turniejach par i turnieju teamów mogą występować zawodnicy z różnych szkół

i miejscowości.

 1. Każdy turniej par składa się z co najmniej 22 rozdań a jako, że biorą w nim udział zawodnicy z całego Dolnego Śląska nadajemy mu rangę „okręgowego”. W zawodach mogą brać udział uczniowie z innych województw.
 2.  Zasady przyznawania punktów długofalowych są następujące:

– za zwycięstwo w każdym turnieju par zawodnik otrzymuje 2n + 6 pdf (n-liczba par startujących w turnieju),

– za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje (2n – 2) + 4 pdf,

– za zajęcie III miejsca zawodnik otrzymuje (2n – 4) + 2 pdf,

– każda kolejna para zawodników otrzymuje (2n + 2) – (2*k), gdzie k – zajęte miejsce w turnieju.

– w wypadku zajęcia miejsc ex – equo pary otrzymują liczbę pdf przyporządkowaną do wyższego miejsca.

 

Turniej drużynowy:

– za zwycięstwo w turnieju drużynowym każdy zawodnik teamu otrzymuje 4n + 6 pdf (n-liczba drużyn startujących w turnieju),

– za zajęcie II miejsca każdy zawodnik teamu otrzymuje (4n – 4) + 4 pdf,

– za zajęcie III miejsca każdy zawodnik teamu otrzymuje (4n – 8) + 2 pdf,

– każdy kolejny zawodnik z drużyn, które zajęły następne miejsca w rywalizacji otrzymuje (4n + 4) – (4*k), gdzie k – zajęte miejsce w turnieju drużynowym.

 

 

 1. Organizatorzy turniejów przygotowują dla co najmniej pierwszych 10 najlepszych par dyplomy.
 2. W każdym turnieju poza klasyfikacją indywidualna prowadzona jest klasyfikacja szkół. O wyniku danej szkoły stanowi suma punktów zdobyta przez jej 6 najlepszych zawodników. (Zawodnicy stanowiący parę mogą być uczniami różnych szkół).
 3. W cyklu MDŚMSz prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oraz szkół. Jest to suma punktów zdobyta w ośmiu turniejach. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja klubów, miast i powiatów.
 4. Po zakończeniu rozgrywek (po ostatnim turnieju) trzech najlepszych zawodników w punktacji długofalowej otrzymuje  puchary i dyplomy.
 1. Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów z siedmiu najlepszych turniejów.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej samej liczby pdf    o kolejności decyduje:

 • Większa ilość pierwszych, drugich, trzecich, itd. miejsc w turniejach par zaliczanych do klasyfikacji,
 • Jeżeli nie można tego ustalić o kolejności decyduje losowanie.

 

 1. Turnieje organizują:

I       23 września (piątek) 2016– Bolesławiec , odpowiedzialni- Jarosław Molenda i Sławomir Zimniak

II     15 listopada (wtorek) 2015 Wrocław – Politechnika Wrocławska – odpowiedzialni  Stanisław Gołębiowski i Józef Sławenta.

III    16 grudnia 2016 (piątek) – Milicz, odpowiedzialny – Józef Sławenta.

IV    17 grudnia 2016 (sobota) – Milicz, odpowiedzialny – Józef Sławenta.

V      24 lutego 2017 (sobota) – Piechowice, odpowiedzialny – Lech Rębisz.

VI    11 marca 2016 (sobota) – Miłkowice – odpowiedzialni– Mirosława Stachura  i Roland Lippik.

VII  8 kwietnia 2016 (sobota) Wrocław ZS XIV, odpowiedzialny – Marek Markowski.

VIII  26 maja 2016 (piątek) Wrocław (Błękitna Wstęga Odry) –    odpowiedzialni- Stanisław Gołębiowski i Marek Markowski.

 

 1. Po zakończeniu rozgrywek do szkół, których uczniowie uczestniczyli w zawodach przesyłane jest zestawienie wyników punktacji długofalowej (Termin do 15. 06. 2016 r.).
 2. Za prowadzenie klasyfikacji odpowiedzialny jest kol. Józef Sławenta. Po zakończeniu turniejów, sędzia przesyła do Józefa  Sławenty  wyniki turnieju (slawental@gmail.com) oraz do administratora strony DZBS (brydz.dzbs@com.pl).
 3. Ewentualne zmiany terminów mogą nastąpić po 1 stycznia 2017 r., co jest spowodowane niekolizyjnym rozegraniem turniejów z innymi zawodami brydżowymi w kategorii młodzieżowej.
 4. Regulamin rozgrywek został zatwierdzony przez  Zarząd DZBS w dniu 25.10.2016 r.

 

 

 

Wiceprezes DZBS                                                                       Prezes DZBS

Józef Sławenta                                                                      Stanisław Gołębiowski