IV MISTRZOSTWA POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W BRYDŻU SPORTOWYM

Komunikat organizacyjny

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
Zawody odbędą się w dniach 26-28.05.2017 w Hali tenisowej przy hotelu GEM we
Wrocławiu w ramach Mityngu Brydżowego Błękitna Wstęga Odry.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
Wszystkie turnieje mityngu są zaliczane do punktacji długofalowej Mistrzostw Polski
AZS.
piątek 26.05.2017

godz.12.00 I turniej par
godz.17.30 II turniej par

sobota 27.05.2017

godz.10.00 Mistrzostwa Polski AZS Teamów
godz.17.00 III turniej Par

niedziela

28.05.2017 godz.10.00 Mistrzostwa Polski AZS Par

CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja brydża sportowego w środowisku akademickim.
2. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski AZS w brydżowych konkurencjach: par
na maksy oraz teamów. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski AZS w klasyfikacji
generalnej indywidualnej, uczelnianej i klubowej.
3. Integracja środowiska akademickiego grającego w brydża sportowego.

ORGANIZATORZY:
1. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny
2. KS AZS Wratislavia Wrocław
3. Dolnośląski Związek Brydża Sportowego

 

ZASADY UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH POLSKI AZS:
Członkowie sekcji wyczynowych AZS oraz studenci (posiadający indeks z wpisem na rok akademicki 2016/17 lub legitymację studencką albo Certyfikat Przynależności Akademickiej
– http://azs.pl/images/imprezy/certyfikat-akademicki.pdf) niezależnie od przynależności klubowej. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do posiadania licencji PZBS z opłaconą składką na rok 2017, a także opłaconej składki członkowskiej AZS na rok akademicki 2016/2017 i zgłoszeni do zawodów przez swoje kluby macierzyste lub uczelnie. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać dodatkowo zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach. W Mistrzostwa Polski Par i Teamów AZS będą zaliczone wyniki par i teamów składających się z zawodników spełniających warunki uczestnictwa, niezależnie od przynależności klubowej lub uczelnianej, natomiast do klasyfikacji indywidualnej będą zaliczone
wyniki zawodników spełniających kryteria uczestnictwa, którzy zdobywają pdf w turniejach mityngu niezależnie od statusu partnera. Do klasyfikacji uczelnianej i klubowej liczą się wyniki 6 najlepszych zawodników w turniejach par i 4 w turnieju teamów.

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:
Prowadzone będą punktacje długofalowe Mistrzostw Polski AZS:
1. Punktacja klubowa
2. Punktacja indywidualna
3. Punktacja uczelniana

NOCLEGI:
Hotel Gem lub Centrum szkoleniowe Wrocław ul. Boczna 12.
Koszt – zgodnie z komunikatem Mityngu Błękitna Wstęga Odry.
Zgłoszenia do mistrzostw należy kierować do dnia 25.05.2017 na adres:
s_golebiowski@op.pl.
Wszelkie informacje telefonicznie: Stanisław Gołębiowski 601 795136.

Bez kategorii.