II Turniej Brydża dla Debiutantów w Kunicach

Klub Miłośników Brydża oraz

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach

Zapraszają w dniu 01-04-2017

Na II Turniej Brydża dla Debiutantów

pod patronatem Wójta Gminy Kunice oraz Prezesa DZBS we Wrocławiu.

Uczestniczyć mogą amatorzy i miłośnicy brydża  którzy nie posiadają lub legitymują się WK nie wyższym niż 0,5.

Turniej par na zapis meczowy. Rozegranych zostanie co najmniej 20, wcześniej przygotowanych rozdań. Czas na 1 rozdanie – 9 minut.

Nagrody:

Puchary za zdobycie I, II i III miejsca oraz dla najlepszej pary z Klubu w Kunicach – ufundowane przez Wójta Gminy Kunice;

Nagrody Prezesa Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego

Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników zawodów.

Równolegle do turnieju dla amatorów, przy spełnieniu kryterium liczebności uczestników, przeprowadzony zostanie turniej indywidualny dla trenerów, instruktorów lub opiekunów grup/par. Turniej na zapis meczowy. Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka przygotowana przez instruktora Klubu z Kunic.

Obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego.

Rozpoczęcie turnieju – godzina 10.00

Zapisy:

-w dniu 01.04.2017 od 9.30 do 9.45

Wpisowe:

-dorośli – 5 zł od osoby;

-młodzież ucząca się – 1 zł od osoby.

Miejsce rozgrywek:

Sala GOKiS Kunice.

Ze względów organizacyjnych,  w miarę możliwości, prosimy o wcześniejszą deklarację uczestnictwa telefonicznie lub mailowo:

GOKiS Kunice – gokis.kunice@plusnet.pl

Wojciech Raczyński – 602 667 202.

Bez kategorii.