Grand Prix Dolnego Śląska

Regulamin GRAND_PRIX_Dolnego_Slaska 2017

Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska” (GPDŚ). Cykl turniejów ma charakter otwarty (mogą brać w nich udział również zawodnicy niezrzeszeni).

Turnieje są objęte łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Osobne nagrody przewiduje się w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu. W cyklu GPDŚ rozgrywa się turnieje co najmniej 27-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny.

Cyklem GPDŚ objęte zostały następujące turnieje:

28.01 Sobótka

4.03 Milicka Wiosna, Milicz

14.05 Miedziana Kadź, Legnica

xx.05 Dzierżoniów

18.06 Szczawno

xx.10 Brzeg Dolny

15.10 Stara Kopalnia, Książ

xx.11 Turniej Niepodległości, Lubin

9.12 Turniej Mikołajkowy, Świebodzice

 

Opłata startowa do każdego turnieju (wpisowe) zawiera dodatkowo kwotę przeznaczoną na fundusz długofalowy (5 zł od każdego zawodnika).

Dodatkowe wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu DZBS co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.

Komisarzem odpowiedzialnym za przeprowadzenie GPDŚ jest członek Zarządu –  Lech Warężak.

Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi PDF uzyskane (przez parę) w danym turnieju.

 

Zasada przyznawania PDF:

2/3 par otrzymuje punkty z obniżeniem o 2 PDF. Pierwsza para otrzymuje 2 x (2/3N) PDF. Ponadto  pierwsze trzy pary otrzymują dodatkowo 3-2-1 PDF. Pozostała 1/3 par otrzymuje po 1 PDF.

Przykładowo – turniej na N=15 par

23, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1,…., 1.

Do punktacji długofalowej wlicza się maksymalnie 6 najlepszych wyników uzyskanych w turniejach.

  1. Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla zawodników grających w finale oraz na nagrody specjalne.

Przewiduje się nagrody specjalne, które mogą się kumulować dla:

  • 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych,
  • najlepszej zawodniczki w klasyfikacji długofalowej
  • najlepszego zawodnika o WK ≤ 4 w klasyfikacji długofalowej,
  • najlepszego zawodnika juniora w klasyfikacji długofalowej,
  • najlepszego zawodnika w klasyfikacji długofalowej młodzieży szkolnej

Turniej finałowy

Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników (przy takiej samej liczbie uzyskanych punktów  PDF o miejscu w klasyfikacji decyduje w kolejności: liczba lepszych miejsc, liczba rozegranych turniejów,  losowanie)  z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał co najmniej cztery turnieje eliminacyjne, wystartuje w finale. Potwierdzenie udziału w finale zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Komisarza GPDŚ. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17.

Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, rozgrywane systemem „barometr”, łącznie 45 rozdań.

W finale dolicza się carry-over w wysokości 30 PT (jeden max) dla zawodnika z najwyższym wynikiem PDF, 29 PT dla następnego itd. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 31. i 32. otrzymują 0 PT.

Opłata startowa do finału (wpisowe) wynosi: normalna 50 zł od każdego zawodnika, 25 zł ulgowa, 10 zł dla młodzieży szkolnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZBS dnia 15 lutego 2017 r.

Bez kategorii.